Doan khoi Cac co quan tinh Thanh Hoa

Liên kết website

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Infographic: Tài liệu Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban biên tập xin giới thiệu Bộ tài liệu Infographic tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020). 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Chi tiết tải tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1WLeNk5StKVr6SRvlVysqGB5eMGaqWoYJ

Theo website doanthanhnien.vn