Doan khoi Cac co quan tinh Thanh Hoa

Liên kết website

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Các hoạt động nổi bật của Đoàn Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2017

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở và BTV Đoàn Khối; sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Sở, sự ủng hộ, phối hợp các tổ chức đoàn thể và các đơn vị trong ngành, công tác Đoàn và phong trào TTN của Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT đạt được nhiều kết quả góp phần vào thành công chung của toàn Sở và tuổi trẻ Đoàn Khối.

Đoàn Sở Giao thông Vận chức khánh thành công trình thanh niên “Đường giao thông nông thôn” tại xã Thiết Ống, huyện Bá thước

Ngày 13/01/2017, Đoàn Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình “Đường giao thông nông thôn” tại thôn Chệch, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Đoàn trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức triển lãm tranh “Nói không với bạo lực học đường”

Trong 2 ngày 14,15/01/2018, Đoàn trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức triển lãm tranh “Nói không với bạo lực học đường”.

Chi đoàn Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn Cơ quan Tỉnh ủy tổ chức chương trình tình nguyện tại huyện Yên Định, Cẩm Thủy và Bá Thước

Ngày 21 và 25/11/2017, Ban Chấp hành Chi đoàn Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy - Đoàn CQ Tỉnh ủy đã tổ chức chương trình tình nguyện “Chia khó vùng cao” tại các huyện Yên Định, Cẩm Thủy và Bá Thước.