Doan khoi Cac co quan tinh Thanh Hoa

Liên kết website

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tổ chức tiêu biểu

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hoá với công tác nghiên cứu khoa học

Trong nhiều năm qua, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Sở Thông tin và truyền thông (Chi đoàn Sở TTTT) luôn xung kích trong tiếp cận và tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ của đơn vị mình chủ trì cũng như phối hợp thực hiện.

Chi đoàn Thư viện tỉnh Thanh Hoá - điểm sáng trong phong trào tham gia các cuộc thi tìm hiểu do Đoàn cấp trên tổ chức

Cá nhân điển hình
Mô hình mới