Doan khoi Cac co quan tinh Thanh Hoa

Liên kết website

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tổ chức tiêu biểu

Bồi đắp, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu niên là việc làm quan trọng và cần thiết nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu đúng, tự hào và trân trọng về truyền thống cách mạng; đồng thời giúp thế hệ trẻ có điều kiện rèn luyện, trưởng thành và sống gương mẫu, có lý tưởng...

Điểm sáng phát triển Đảng trong thanh niên

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hoá với công tác nghiên cứu khoa học

Cá nhân điển hình
Mô hình mới