Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 4

    Hôm nay: 564

    Đã truy cập: 409574

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Phần thứ nhất

VÀI NÉT VỀ ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH THANH HÓA

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá là tổ chức Đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh đoàn Thanh Hóa, gồm các cơ sở Đoàn trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, các sở, ban ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp và một số đơn vị của Trung ương đóng tại địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Được thành lập tháng 3/1956, ngay sau khi Đảng bộ Chính dân Đảng Thanh Hóa, nay là Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa thành lập (03/11/1955). Cùng với lịch sử của Đảng bộ Khối, Đoàn Khối đã nhiều lần đổi tên, chia tách, sáp nhập. Bước vào thời kỳ đổi mới, do yêu cầu nhiệm vụ, ngày 03/11/1988, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Quyết định số 225-QĐ/TU thành lập Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh Thanh Hóa. Để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng đối với tổ chức Đoàn trực thuộc và phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chuyên môn, theo đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan cấp tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 51-QĐ/ĐTN, ngày 04/1/1990 về việc thành lập Đoàn cơ quan cấp tỉnh Thanh Hóa (nay là Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa). Từ năm 1990 đến nay là thời kỳ phát triển ổn định liên tục của Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa.

Từ 1990 đến nay (2017), Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa đã trải qua 03 lần đổi tên và 07 kỳ Đại hội.

* 03 lần đổi tên: Từ 04/1/1990 đến 5/10/2007: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan cấp tỉnh Thanh Hoá; Từ 05/10/2007 đến 8/2010: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Thanh Hoá; Từ 18/8/2010 đến nay (2017): Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá.

* 07 kỳ Đại hội: Đại hội lần thứ nhất (5/1990); Đại hội lần thứ hai (1/1992); Đại hội lần thứ ba (3/1997); Đại hội lần thứ tư (4/2002); Đại hội lần thứ năm (4/2007); Đại hội lần thứ sáu (7/2012); Đại hội lần thứ bảy (7/2017).

Hiện nay, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa có 64 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với 8.200 đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt. Đoàn Khối được chia thành 03 khối thi đua: Khối Trường học (10 đơn vị, gần 4.500 ĐVTN, HS-SV); Khối Quản lý nhà nước (25 đơn vị, với 1.900 ĐVTN) và Khối cơ quan Đảng, Đoàn thể - Nội chính - Sự nghiệp (29 đơn vị, với 1.800 ĐVTN).

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Là tổ chức cơ sở Đoàn cấp trên cơ sở, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa có đầy đủ tính chất, vị trí vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do có một số đặc thù riêng so với các huyện, thị, thành đoàn, như không có chính quyền cấp trên cùng cấp, không có Hội Liên Hiệp Thanh niên, không có Hội Đồng Đội, do vậy Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa có những chức năng, nhiệm vụ sau.

1. Chức năng

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh là cấp bộ Đoàn tương đương cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Chức năng của Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh, là đội dự bị tin cậy của Đảng bổ sung đảng viên, cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các ngành, là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ. Là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên theo lý tưởng của Đảng, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

2. Nhiệm vụ chính

Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối các cơ quan tỉnh, quán triệt và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp;  Lãnh đạo đoàn viên thanh niên thực hiện các phong trào lớn do đoàn cấp trên phát động; Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở đoàn trong sạch vững mạnh, thực hiện đúng Điều lệ; tích cực tham gia xây dựng Đảng; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc nâng cao trách nhiệm chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, thể hiện vai trò của tổ chức đoàn trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội dự bị bổ sung lực lượng thường xuyên cho đoàn.

Trải qua hơn 61 năm xây dựng, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy Khối, BTV Tỉnh đoàn Thanh Hoá, sự quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở, sự đoàn kết, xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên toàn khối, tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh đã và đang đạt được những thành tích đáng tự hào; luôn là đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào TTN toàn tỉnh; đi đầu toàn tỉnh về phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, cải cách hành chính Nhà nước, là điểm sáng trong phong trào Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội. Hoạt động của Đoàn thanh niên khối luôn được các cấp uỷ, chính quyền, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

3. Những thành tích nổi bật và danh hiệu thi đua

- Từ khi thành lập, Đoàn khối luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp huyện và khối cơ quan toàn tỉnh; liên tục được nhận Bằng khen, cờ dẫn đầu khối cơ quan của Ban Chấp hành tỉnh đoàn và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

- Các năm 2004, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014: Được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen.

- Năm 2015 được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tặng Bằng Khen;

- Năm 2006: Được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Bằng khen tại Quyết định số 175 - QĐ/TTg ngày 07/2/2006.

- Năm 2016: Được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba tại Quyết định số 1431/QĐ-CTN, ngày 11 tháng 7 năm 2016.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN NAY

1. Cán bộ chuyên trách văn phòng Đoàn (7/2017)

1. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối.

2. Đồng chí Mai Việt Dũng - Phó Bí thư Đoàn Khối.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối.

4. Đồng chí Trần Thị Thu Giang - Cán bộ Văn phòng Đoàn Khối

- Số điện thoại văn phòng: 0237.3853.320

- Email:  doankhoi2010@gmail.com

- Website: http://doankhoithanhhoa.org.vn

* Danh sách Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa VI:

1. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường     - UVBTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối

2. Đồng chí Mai Việt Dũng               - Phó Bí thư

3. Đồng chí Nguyễn Thị Mai             - Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách

4. Đồng chí Trần Đức Thiện             - Ủy viên Ban Thường vụ

5. Đồng chí Bùi Ngọc Toàn               - Ủy viên Ban Thường vụ

6. Đồng chí Phạm Thị Ngọc Anh      - Ủy viên Ban Thường vụ

7. Đồng chí Nguyễn Trung Dũng      - Ủy viên Ban Thường vụ

* Danh sách Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa VI:

1. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường      - UVBTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối

2. Đồng chí Mai Việt Dũng               - Phó Bí thư

3. Đồng chí Nguyễn Thị Mai             - Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách

4. Đồng chí Trần Đức Thiện             - Ủy viên Ban Thường vụ

5. Đồng chí Bùi Ngọc Toàn               - Ủy viên Ban Thường vụ

6. Đồng chí Phạm Thị Ngọc Anh       - Ủy viên Ban Thường vụ

7. Đồng chí Nguyễn Trung Dũng      - Ủy viên Ban Thường vụ

8. Đồng chí Trần Thanh Hùng          - Ủy viên Ban Chấp hành

9. Đồng chí Trần Văn Hùng              - Ủy viên Ban Chấp hành

10. Đồng chí Hà Ngọc Sơn                - Ủy viên Ban Chấp hành

11. Đồng chí Trịnh Đông Sơn           - Ủy viên Ban Chấp hành

12. Đồng chí Lê Đông Dương            - Ủy viên Ban Chấp hành

13. Đồng chí Đỗ Văn Thắng              - Ủy viên Ban Chấp hành

14. Đồng chí Trương Việt Dũng        - Ủy viên Ban Chấp hành

15. Đồng chí Nguyễn Trường            - Ủy viên Ban Chấp hành

16. Đồng chí Trần Đức Lương           - Ủy viên Ban Chấp hành

17. Đồng chí Lê Thiện Thắng            - Ủy viên Ban Chấp hành

18. Đồng chí Nguyễn Xuân Mạnh     - Ủy viên Ban Chấp hành

19. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh       - Ủy viên Ban Chấp hành

20. Đồng chí Trịnh Văn Tuấn           - Ủy viên Ban Chấp hành

21. Đồng chí Vũ Phạm Ngọc Tân     - Ủy viên Ban Chấp hành

22. Đồng chí Nguyễn Thành Long    - Ủy viên Ban Chấp hành

23. Đồng chí Mai Văn Tiệp               - Ủy viên Ban Chấp hành

24. Đồng chí Phạm Ngọc Hải            - Ủy viên Ban Chấp hành

25. Đồng chí Hoàng Thị Lan Phương - Ủy viên Ban Chấp hành

* Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối khóa VI

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương     - Chủ nhiệm UBKT

2. Đồng chí Nông Thanh Hoàng        - Phó Chủ nhiệm

3. Đồng chí Phạm Xuân Dũng          - Ủy viên

4. Đồng chí Trần Tuấn Anh              - Ủy viên

5. Đồng chí Hoàng Thị Lan Phương - Ủy viên

* Danh sách cơ sở Đoàn trực thuộc (Tính đến tháng 6/2017)

1. Đoàn Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

2. Đoàn Sở Giao thông Vận tải

3. Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường      

4. Đoàn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

5. Đoàn Sở Y tế                               

6. Đoàn Sở Khoa học - Công nghệ            

7. Đoàn Sở Lao động , Thương binh và Xã hội   

8. Đoàn Cục Hải quan Thanh Hóa            

9. Đoàn Văn Phòng UBND tỉnh                          

10. Đoàn BQL Khu kinh tế Nghi Sơn & các khu công nghiệp

11. Đoàn Cục Thuế Thanh Hóa

12. Đoàn Sở Xây dựng

13. Đoàn Sở Công Th­ương

14. Đoàn Viện Quy hoạch - Kiến trúc

15. Đoàn Sở Tài chính

16. Đoàn Sở Nội vụ

17. Đoàn Sở Giáo dục - Đào tạo

18. Chi đoàn  Sở Thông tin - Truyền thông

19. Chi đoàn Sở Kế hoạch  và Đầu t­ư

20. Chi đoàn Sở Tư­ pháp

21 Chi đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

22. Chi đoàn BQL các Dự án tỉnh Thanh Hóa

23. Chi đoàn Sở Ngoại Vụ

24. Chi đoàn Ban Dân tộc tỉnh

25. Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch            

26. Đoàn Trường TC Nghề Thương mại - Du lịch Thanh Hóa

27. Đoàn Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

28. Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Thanh Hóa

29. Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

30. Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công thương

31. Đoàn Trường Trung cấp Nghề Kỹ nghệ

32. Đoàn Trường Trung cấp Nghề Xây dựng

33. Đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa

34. Đoàn Trường THPT Chuyên Lam Sơn

35. Chi đoàn Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa

36. Đoàn Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa

37. Đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

38. Đoàn Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa

39. Đoàn Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

40. Đoàn Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

41. Đoàn Bệnh viện 71 Trung ương

42. Đoàn Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

43. Đoàn Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa

44. Đoàn Báo Thanh Hóa

45. Đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

46. Chi đoàn Bệnh viện Y dược cổ truyền

46. Chi đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh

47. Chi đoàn Cục Thống kê Thanh Hóa

48. Chi đoàn cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh

49. Chi đoàn cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

50. Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Thanh Hóa

51. Chi đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

52. Chi đoàn cơ quan Hội Nông dân tỉnh

53. Chi đoàn cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

54. Chi đoàn cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa

55. Chi đoàn Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

56. Chi đoàn Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa

57. Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

58. Chi đoàn BQL Đầu tư xây dựng Thủy lợi 3

59. Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa

60. Chi đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa

61. Chi đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Thanh Hóa

62. Chi đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa

63. Chi đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

64. Chi đoàn Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa

Phần thứ hai

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, BAN CHẤP HÀNH, UBKT ĐOÀN KHỐI

TỪ NĂM 1956 ĐẾN NAY (2017)

1. Các đồng chí Bí thư Đoàn Khối:

* Giai đoạn năm 1956 đến năm 1978

1. Đồng chí Lại Minh Tâm (Từ năm 1956 đến năm 1965)

2. Đồng chí Ngô Trọng (Từ năm 1965 đến năm 1967)

3. Đồng chí Nguyễn Văn Sức (Từ năm 1968 đến năm 1970)

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳ (Từ năm 1970 đến năm 1973)

5. Đồng chí Hoàng Ngọc Nhất (Từ năm 1973 đến năm 1975)

6. Đồng chí Lê Trung Sơn (Từ năm 1976 đến năm 1978)

* Giai đoạn từ năm 1990 đến nay (2017)

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dinh (Từ 1/1990 đến 11/1991)

2. Đồng chí Phạm Hoàng Tiến (Từ 12/1991 đến 3/1995)

3. Đồng chí Nguyễn Quang Huy (Từ 11/1993 đến 11/1994)

4. Đồng chí Lưu Trọng Quang  (Từ 2/1994 đến 4/2000)

5. Đồng chí Lê Thế Đôn (Từ 4/2000 đến 4/2004)

6. Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà (Từ 5/2004 đến 7/2010)

7. Đồng chí Nguyễn Tiến Trung (Từ 7/2010 đến 07/2013)

8. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường (Từ 8/2013 đến nay).

2. Các đồng chí Phó Bí thư Đoàn Khối giai đoạn từ năm 1990 đến nay (2017)

1. Đồng chí Phạm Hoàng Tiến (Từ 01/1990 đến 11/1992)

2. Đồng chí Nguyễn Quang Huy (Từ 11/1991 đến 11/1993)

3. Đồng chí Lê Thị Hà (Từ 3/1992 đến 6/1998) (Từ 9/1997 đến 6/1998 được giao Quyền Bí thư)

4. Đồng chí Lê Thế Đôn (Từ 3/1998 đến 4/2000) (Từ 7/1998 đến 6/1999 được giao Quyền Bí thư)

5. Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà (Từ 6/2001 đến 4/2004)

6. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền (Từ 5/2004 đến 12/2006)

7. Đồng chí Nguyễn Tiến Trung (Từ 12/2006 đến 1/2009)

8. Đồng chí Đỗ Hồng Quang (Từ 4/2007 đến 6/2011)

9. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường (Từ 12/2010 đến 8/2012) (Từ 8/2012 đến 7/2013 được giao Quyền Bí thư)

10. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương (Từ 7/2012 đến 9/2016)

11. Đồng chí Mai Việt Dũng (Từ 3/2017 đến nay).

3. Danh sách các đồng chí cán bộ chuyên trách Văn phòng Đoàn Khối qua các thời kỳ:

* Giai đoạn từ năm 1956 đến năm 1978

1. Đồng chí Lại Minh Tâm, (Từ năm 1956 đến năm 1965)

2. Đồng chí Ngô Trọng (Từ năm 1965 đến năm 1967)

3. Đồng chí Nguyễn Văn Sức (Từ năm 1968 đến năm 1970)

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳ (Từ năm 1970 đến năm 1973)

5. Đồng chí Hoàng Ngọc Nhất (Từ năm 1973 đến năm 1975)

6. Đồng chí Lê Trung Sơn (Từ năm 1976 đến năm 1978).

* Giai đoạn từ năm 1990 đến nay (2017)

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dinh (Từ 1/1990 đến 11/1991)

2. Đồng chí Phạm Hoàng Tiến (Từ 1/1990 đến 10/1993)

3. Đồng chí Nguyễn Quang Huy (Từ 1/1990 đến 1/1995)

4. Đồng chí Đỗ Xuân Phong (Từ 12/1993 đến 6/1996)

5. Đồng chí Lê Thị Hà (Từ 1992 đến 6/1998)

6. Đồng chí Lê Thế Đôn (Từ 10/1996 đến 4/2004)

7. Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà (Từ 2002 đến 7/2010)

8. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền (Từ 1995 đến 12/2006)

9. Đồng chí Mai Quỳnh Nga (Từ 8/1998 đến 6/2002)

10. Đồng chí Đỗ Hồng Quang (Từ 8/1998 đến 7/2011)

11. Đồng chí Lê Hoàng (Từ năm 2003 đến 2005)

12. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường (Từ năm 2006 đến nay)

13. Đồng chí Hoàng Văn Sơn (Từ năm 2006 đến 2010)

14. Đồng chí Nguyễn Tiến Trung (Từ năm 2007 đến 2013)

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương (Từ 5/2012 đến nay)

16. Đồng chí Lê Thị Tuyên (Từ 4/2009 đến 8/2013)

17. Đồng chí Lê Thu Trang (Từ 12/2010 đến 8/2013)

18. Đồng chí Trần Tuấn Anh (Từ năm 2010 đến 8/2013)

19. Đồng chí Mai Việt Dũng (Từ 8/2013 đến nay)

20. Đồng chí Nguyễn Thị Mai (Từ 8/2013 đến nay)

21. Đồng chí Trần Thị Thu Giang (Từ 8/2013 đến nay).

* Cán bộ đoàn chuyên trách công tác tại cơ sở

1. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Đoàn Điện lực Thanh Hóa

2. Đồng chí Hoàng Văn Thi - Đoàn Trường CĐ Sư phạm Thanh Hóa

3. Đồng chí Biện Văn Phong - Đoàn Trường CĐ Nông Lâm

4. Đồng chí Dương Quỳnh Hoa - Đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

5. Đồng chí Đỗ Xuân Chinh - Đoàn Trường CĐ Sư phạm Thanh Hóa

6. Đồng chí Đào Thị Hương - Đoàn Trường Cao đẳng Y tế

7. Đồng chí Đàm Văn Vạn - Đoàn Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

8. Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

4. Danh sách Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối từ năm 1990 đến nay (2017)

* Danh sách Ban Chấp hành lâm thời (Theo Quyết định số 51, ngày 04/01/1990 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa).

1.Đồng chí Nguyễn Ngọc Dinh - Bí thư

2. Đồng chí Phạm Hoàng Tiến - Phó Bí thư

3. Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách

4. Đồng chí Bùi Thế Huệ - UVBTV - Bí thư Đoàn Viện Kiểm sát

5. Đồng chí Bùi Sỹ Lợi - UVBTV - Bí thư Đoàn Sở LĐ-TB&XH

6. Đồng chí Trần Đức Dũng - UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Văn hóa - Thông tin

7. Đồng chí Bùi Kính Tuấn - UVBCH - Bí thư Đoàn Cty Đường sắt

8. Đồng chí Bùi Huy Hùng - UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Địa chính

9. Đồng chí Nguyễn Mạnh Khởi - UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Tài chính vật giá

10.

Đồng chí Trịnh Thị Ngọc

UVBCH - Bí thư Đoàn Cty Xây lắp điện

11. Đồng chí Nguyễn Thị Thu - UVBCH - Bí thư Đoàn Trường Sư phạm mầm non

12. Đồng chí Nguyễn Đăng Lợi - UVBCH - Bí thư CĐ Văn phòng UBND

13. Đồng chí Lê Bính Dương - UVBCH - Bí thư Đoàn Cty Xăng dầu

* Danh sách Ban Chấp hành Đoàn cơ quan cấp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 1990 - 1992 (Theo Quyết định số 70, ngày 09/5/1990 của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dinh - Bí thư

2.

Đồng chí Phạm Hoàng Tiến

Phó Bí thư

3.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy

Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách

4.

Đồng chí Biện Văn Phong

UVBCH - Bí thư Trường CĐ Nông Lâm

5.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọ

UVBCH - Bí thư Đoàn Công ty Du lịch

6.

Đồng chí Trần Đức Dũng

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Văn hóa - thông tin

7.

Đồng chí Lê Bình Dương

UVBCH - Bí thư Đoàn Xí nghiệp Xăng Dầu

8.

Đồng chí Bùi Sỹ Lợi

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở LĐ-TB&XH

9.

Đồng chí Đỗ Văn Quang

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Tài chính, vật giá

10.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường TC Nghề CN

11.

Đồng chí Bùi Kính Tuấn

UVBCH - Bí thư Đoàn Cty Đường sắt TH

12.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Thể dục thể thao

13.

Đồng chí Bùi Hữu Dược

UVBCH - Bí thư Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn

14.

Đồng chí Trịnh Thị Ngọc

UVBCH - Bí thư  Đoàn Cty Xây lắp Điện

15.

Đồng chí Nguyễn Thị Chiên

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường Sư phạm Mầm Non

16.

Đồng chí Bùi Thế Huệ

UVBCH - Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát ND tỉnh

17.

Đồng chí Nguyễn Đăng Lợi

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Điện Lực

* Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đoàn cơ quan cấp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 1990 - 1992 (Theo Quyết định số 70, ngày 09/5/1990 của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

1.

Đồng chí Phạm Hoàng Tiến

Chủ nhiệm

2.

Đồng chí Biện Văn Phong

Phó Chủ nhiệm

3.

Đồng chí Lê Thị Hà

Ủy viên

4.

Đồng chí Lê Mỹ Việt

Ủy viên

5.

Đồng chí Lưu Trọng Quang

Ủy viên

* Danh sách Ban Chấp hành Đoàn cơ quan cấp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 1992 - 1997 (Theo Quyết định số 484, ngày 16/1/1992 của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

1.

Đồng chí Phạm Hoàng Tiến

Bí thư

2.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy

Phó Bí thư

3.

Đồng chí Lê Thị Hà

Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách

4.

Đồng chí Cao Văn Tấn

UVBTV - Bí thư Đoàn Công ty Xây dựng K2

5.

Đồng chí Nguyễn Mạnh An

UVBTV - Bí thư Đoàn Trường CĐ Sư phạm TH

6.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường TC Nghề CN

7.

Đồng chí Đỗ Thanh

UVBCH - Bí thư Đoàn Bưu điện tỉnh

8.

Đồng chí Bùi Thế Huệ

UVBCH - Bí thư Đoàn Viện Kiểm sát ND tỉnh

9.

Đồng chí Đỗ Văn Quang

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Tài chính vật giá

10.

Đồng chí Trần Đức Dũng

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Văn hóa - Thông tin

11.

Đồng chí Lý Văn Chương

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Lao động - TB&XH

12.

Đồng chí Trần Viết Trường

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Điện lực

13.

Đồng chí Lê Bình Dương

UVBCH - Bí thư Đoàn Xí nghiệp Xăng dầu

14.

Đồng chí Biện Văn Phong

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường CĐ Nông lâm

15.

Đồng chí Nguyễn Thị Chiên

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường Sư phạm Mầm non

16.

Đồng chí Phạm Thế Lâm

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường TC Xây dựng

17.

Đồng chí Trần Ngọc Vượng

UVBCH - Bí thư Đoàn Cty Tàu cuốc xây dựng 28

18.

Đồng chí Trịnh Thị Ngọc

UVBCH - Bí thư Đoàn Công ty Xây lắp Điện

19.

Đồng chí Lưu Trọng Quang

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Địa chính

* Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đoàn cơ quan cấp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 1992 - 1997 (Theo Quyết định số 485, ngày 16/1/1992 của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

1.

Đồng chí Cao Văn Tấn

Chủ nhiệm

2.

Đồng chí Biện Văn Phong

Phó chủ nhiệm

3.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên (PBT Đoàn Sở Điện lực)

4.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy

Ủy viên (PBT Đoàn BQL Ruộng đất)

5.

Đồng chí Đỗ Xuân Chinh

Ủy viên (UVBTV Đoàn Trường CĐ Sư Phạm)

* Danh sách các đồng chí được bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cơ quan cấp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 1992 - 1997 (Theo Quyết định số 116, ngày 10/01/1993 của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

1.

Đồng chí Đỗ Xuân Phong

Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách

2.

Đồng chí Vũ Văn Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

* Danh sách Ban Chấp hành Đoàn cơ quan cấp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 1997 - 2002 (Theo Quyết định số 82,  ngày  29/3/1997 của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

1.

Đồng chí Lưu Trọng Quang

Bí thư

2.

Đồng chí Lê Thị Hà

Phó Bí thư

3.

Đồng chí Lê Thế Đôn

Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách

4.

Đồng chí Lê Xuân Toàn

UVBTV - Bí thư Đoàn Cty Xăng dầu TH

5.

Đồng chí Hoàng Nam

UVBTV - Bí thư Đoàn Trường CĐ Sư phạm TH

6.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn

UVBTV - Bí thư Đoàn Điện lực

7.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh

UVBTV - Bí thư Đoàn Báo Thanh Hóa

8.

Đồng chí Hứa Duy Sách

UVBCH - Bí thư Đoàn Chi cục nước sạch & VSMT

9.

Đồng chí Đỗ Thanh Tùng

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Y tế

10.

Đồng chí Lê Văn Sáu

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường CĐ Y tế

11.

Đồng chí Lường Quốc Dân

UVBCH - Bí thư Đoàn Bưu điện tỉnh

12.

Đồng chí Đàm Viết Hùng

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường TC Sư phạm

13.

Đồng chí Đàm Văn Vạn

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

14.

Đồng chí Phan Tú Anh

UVBCH - Bí thư Đoàn Viện Kiểm sát

15.

Đồng chí Vũ Hoàng Linh

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Giao thông Vận tải

16.

Đồng chí Vũ Văn Bình

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường TC VH-NT

17.

Đồng chí Lê Ngọc Vân

UVBCH - Bí thư Đoàn NH Đầu tư & PT

18.

Đồng chí Trần Chí Thanh

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Công nghiệp

19.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường Chính trị

20.

Đồng chí Nguyễn Tố Nga

UVBCH - Bí thư Đoàn Cty Xuất nhập khẩu TH

21.

Đồng chí Lê Thị Thảo

UVBCH - Bí thư Đoàn Bệnh viện ĐK tỉnh

* Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đoàn cơ quan cấp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 1997 - 2002 (Theo Quyết định số 86,  ngày  29/3/1997 của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

1

Đồng chí Lê Thế Đôn

Chủ nhiệm

2

Đồng chí Đàm Văn Vạn

Phó Chủ nhiệm

3

Đồng chí Vũ Hoàng Linh

Ủy viên

4

Đồng chí Vũ Thị Nga

Ủy viên

5

Đồng chí Lê Anh Xuân

Ủy viên

* Danh sách những đồng chí được bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cơ quan cấp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 1997 - 2002 (Đến tháng 3/2002)

1.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền

Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách

2.

Đồng chí Đỗ Thanh Tùng

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Y tế

3.

Đồng chí Hoàng Ngọc Kiên

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường Dân tộc nội trú

4.

Đồng chí Phạm Hoàng Hiền

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường Văn hóa NT

5.

Đồng chí Hoàng Cao Phương

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Công nghiệp

6.

Đồng chí Hồ Tuấn Kiệt

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Nông nghiệp

7.

Đồng chí Phùng Thị Cúc

UVBCH - Bí thư Đoàn Cục Hải quan

8.

Đồng chí Tào Bằng Huy

UVBCH - PBT Đoàn Sở Lao động - TB&XH

9.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành

UVBCH - Bí thư Đoàn Bưu điện tỉnh

10.

Đồng chí Trần Mạnh Thiết

UVBCH - Bí thư Đoàn Bệnh viện Đa khoa

11.

Đồng chí Dương Văn Hào

Ủy viên Ban Chấp hành

12.

Đồng chí Hà Trọng Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành

13.

Đồng chí Lê Văn Kỳ

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường TC Thương mại TW5

14.

Đồng chí Lê Văn Hiền

UVBCH - Bí thư Đoàn Công ty Muối

* Danh sách Ban Chấp hành Đoàn cơ quan cấp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2002 - 2007 (Theo Quyết định số 481, ngày 16/4/2002 của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

1

Đồng chí Lê Thế Đôn

Bí thư

2

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà

Phó Bí thư

3

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền

Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách

4

Đồng chí Thịnh Văn Khoa

UVBTV - BT Đoàn Trường Chính trị tỉnh

5

Đồng chí Phùng Thị Cúc

UVBTV - BT Đoàn Cục Hải quan

6

Đồng chí Bùi Văn Nam

UVBTV - BT Đoàn Công ty Xăng dầu

7

Đồng chí Hoàng Cao Phương

UVBTV - BT Đoàn Sở Công nghiệp

8

Đồng chí Đỗ Hồng Quang

UVBCH - Cán bộ chuyên trách

9

Đồng chí Mai Quỳnh Nga

UVBCH - Cán bộ chuyên trách

10

Đồng chí Dương Quỳnh Hoa

UVBCH - BT Đoàn Trường Dân tộc Nội trú

11

Đồng chí Bùi Ngọc Quyết

UVBCH - BT Đoàn Trường TC Thương mại TW5

12

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

UVBCH - BT Đoàn Trường Kỹ thuật Công nghiệp

13

Đồng chí Nguyễn Quốc Trọng

UVBCH - BT Đoàn Sở Lao động, TB & XH

14

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn

UVBCH - BT Đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh

15

Đồng chí Lê Văn Đông

UVBCH - BT Đoàn Viện Kiểm sát ND tỉnh

16

Đồng chí Trần Thị Thủy

UVBCH - BT Đoàn Báo Thanh Hóa

17

Đồng chí Phạm Hoàng Hiền

UVBCH - BT Đoàn Sở Văn hóa Thông tin

18

Đồng chí Ngô Đình Hùng

UVBCH - BT Chi đoàn Cục thuế Thanh Hóa

19

Đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh

UVBCH - BT Đoàn Bưu điện tỉnh

20

Đồng chí Nguyễn Hữu Năm

UVBCH - BT Chi đoàn Công ty Bảo Việt

21

Đồng chí Lê Văn Hiền

UVBCH - BT Đoàn Công ty Muối

22

Đồng chí Lê Văn Dụng

UVBCH - BT Đoàn Sở Tài chính vật giá

23

Đồng chí Trần Nhật Thành

UVBCH - BT Đoàn Sở Giao thông vận tải

24

Đồng chí Đặng Tiến Dũng

UVBCH - BT Đoàn Sở Nông nghiệp & PTNT

25

Đồng chí Phạm Minh Tuấn

UVBCH - BT Đoàn Sở Địa chính

26

Đồng chí Bùi Đức Thuận

UVBCH - BT Đoàn Sở Điện lực

27

Đồng chí Nguyễn Đăng Hùng

UVBCH - BT Đoàn Đài Phát thanh - truyền hình

* Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đoàn cơ quan cấp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2002 - 2007 (Theo Quyết định số 485, ngày 16/4/2002 của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

1.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền

Chủ nhiệm

2.

Đồng chí Đỗ Hồng Quang

Phó Chủ nhiệm

3.

Đồng chí Trần Đại Dương

Ủy viên

4.

Đồng chí Đỗ Thị Toán

Ủy viên

5.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng

Ủy viên

* Danh sách những đồng chí được bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ quan cấp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2002 - 2007

1.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà

Bí thư

2.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền

Phó Bí thư

3.

Đồng chí Trương Thế Hùng

UVBCH- Bí thư Đoàn Cục Hải quan Thanh Hóa

4.

Đồng chí Bùi Đức Thuận

UVBCH - Bí thư Đoàn Điện lực

5.

Đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh

UVBCH - Bí thư Đoàn Bưu điện tỉnh

6.

Đồng chí Hoàng Hữu Trường

UVBCH - Bí thư Đoàn Bệnh viện đa khoa tỉnh

* Danh sách Ban Chấp hành Đoàn cơ quan cấp tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2007 - 2012 (Theo Quyết định số 832, ngày 11/5/2007 của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

1.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà

Bí thư

2.

Đồng chí Nguyễn Tiến Trung

Phó Bí thư

3.

Đồng chí Đỗ Hồng Quang

Phó Bí thư

4.

Đồng chí Lê Hùng Cường

UVBTV - Bí thư Đoàn Sở Tài nguyên & MT

5.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

UVBTV - Bí thư Đoàn Trường CĐ Nghề CN

6.

Đồng chí Lê Văn Đông

UVBTV - Bí thư Đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

7.

Đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh

UVBTV - Bí thư Đoàn Bưu Điện tỉnh

8.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường

UVBCH - Cán bộ Văn phòng Đoàn Khối

9.

Đồng chí Hoàng Văn Sơn

UVBCH - Cán bộ Văn phòng Đoàn Khối

10.

Đồng chí Trương Văn Thuyết

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Giao thông Vận tải

11.

Đồng chí Vũ Văn Hà

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Thuỷ sản

12.

Đồng chí Nguyễn Trọng Trang

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Nông nghiệp &  PTNT

13.

Đồng chí Phạm Việt Bắc

UVBCH - Bí thư Chi đoàn Sơ Tài chính

14.

Đồng chí Bùi Thị Kiều Oanh

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú

15.

Đồng chí Bùi Ngọc Quyết

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường TC Thương mại TW5

16.

Đồng chí Khương Phú Tùng

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường Chính Trị tỉnh

17.

Đồng chí Lê Duy Nam

UVBCH - Bí thư Đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh

18.

Đồng chí Nguyễn Đăng Hùng

UVBCH - Bí thư Đoàn Đài Phát thanh truyền hình

19.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba

UVBCH - Bí thư Đoàn Báo Thanh Hoá

20.

Đồng chí Lê Bá Hội

UVBCH - Bí thư CĐ Bảo hiểm xã hội tỉnh

21.

Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan

UVBCH - Bí thư Chi đoàn CQ Hội Liên hiệp phụ nữ

22.

Đồng chí Võ Đại Trung

UVBCH - Bí thư Đoàn CQ Văn phòng UBND tỉnh

23.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng

UVBCH - Bí thư CĐ Ngân hàng Đầu tư phát triển

24.

Đồng chí Mai Văn Ước

UVBCH - Bí thư Đoàn Điện Lực Thanh Hóa

25.

Đồng chí Đỗ Xuân Khánh

UVBCH - Bí thư Đoàn Công ty Xăng dầu

26.

Đồng chí Lê Văn Hào

UVBCH - Bí thư Đoàn Ngân hàng NN & PTNT

27.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hà

UVBCH - Bí thư Chi đoàn Bảo Việt Thanh Hoá

* Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đoàn cơ quan cấp tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2007 - 2012 (Theo Quyết định số 833-QĐ/ĐTN, ngày 11/5/2007của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

1.

Đồng chí Đỗ Hồng Quang

Chủ nhiệm

2.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường

Phó Chủ nhiệm (9/2011 bổ sung Chủ nhiệm UBKT)

3.

Đồng chí Nguyễn Minh Thanh

Ủy viên (9/2011 bổ sung Phó Chủ nhiệm UBKT)

4.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hòa

Ủy viên (Bí thư Chi đoàn Sở Thông tin)

5.

Đồng chí Phạm Xuân Dũng

Ủy viên (Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh)

* Danh sách những đồng chí được bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ quan cấp tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2007 - 2012 (Tính đến 5/2011)

1.

Đồng chí Nguyễn Tiến Trung

Bí thư

2.

Đồng chí Đỗ Hồng Quang

Phó Bí thư

3.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường

Phó Bí thư

4.

Đồng chí Phạm Văn Báu

UVBTV - Bí thư Đoàn Đài Phát thanh & TH

5.

Đồng chí Lưu Văn Mạnh

UVBTV - Bí thư Đoàn Viễn thông Thanh Hóa

6.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà

UVBCH - Bí thư Bưu điện tỉnh

7.

Đồng chí Vũ Quốc Hưng

UVBCH - Bí thư Cục Hải quan Thanh Hoá

8.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Tài nguyên & MT

9.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở NN &  PTNT

10.

Đồng chí Trịnh Quốc Đạt

UVBCH - Phó Bí thư Đoàn Bệnh viện Đa khoa

11.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà

UVBCH - Bí thư Chi đoàn CQ Hội LH Phụ nữ

12.

Đồng chí Đặng Thị Thanh Thắm

UVBCH - Bí thư Đoàn Viện kiểm sát tỉnh

13.

Đồng chí Hoàng Ngọc Trung

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Lao động, TB&XH

14.

Đồng chí Lê Chiến Thắng

UVBCH - Bí thư Đoàn NH Công thương

15.

Đồng chí Nguyễn Bá Trung

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Khoa học Công nghệ

16.

Đồng chí Bùi Quang Vinh

UVBCH - Bí thư Chi đoàn Kho bạc Nhà nước

17.

Đồng chí Nguyễn Hữu Chính

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Văn hoá TT &DL

* Danh sách những đồng chí được bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn khối khóa V, nhiệm kỳ 2007 - 2012 (Tính đến 7/2011)

1.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh

UVBTV - Bí thư Đoàn Sở Tài nguyên & MT

2.

Đồng chí Lê Chiến Thắng

UVBTV - Bí thư Đoàn NH Công thương

3.

Đồng chí Bùi Thị Kiều Oanh

UVBTV - Bí thư Đoàn Trường Dân tộc nội trú

4.

Đồng chí Lê Văn Tuấn

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường CĐ Nghề CN

5.

Đồng chí Vũ Thế Hải

UVBCH - Bí thư CĐ TT Phát triển quỹ đất

6.

Đồng chí Lê Mạnh Quang

UVBCH - Bí thư CĐ Sở Giáo dục & Đào tạo

* Danh sách Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017 (Theo Quyết định số 1038-QĐ/TĐTN, ngày 12/7/2012 của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

1.

Đồng chí Nguyễn Tiến Trung

Bí thư

2.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường

Phó Bí thư

3.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương

Phó Bí thư

4.

Đồng chí Lê Thu Trang

Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách

5.

Đồng chí Phạm Văn Báu

UVBTV - Bí thư Đoàn Đài PT & TH

6.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên

UVBTV - Bí thư Đoàn Sở Văn hóa, TT & DL

7.

Đồng chí Lê Chiến Thắng

UVBTV - Bí thư Đoàn Ngân hàng Công th­ương

8.

Đồng chí Lê Thị Tuyên

UVBCH - Cán bộ Văn phòng Đoàn Khối

9.

Đồng chí Trương Quý Anh

UVBCH - Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn

10.

Đồng chí Trần Thu Phương

UVBCH - Bí thư Chi đoàn Tòa án nhân dân

11.

Đồng chí Phạm Ngọc Hải

UVBCH - Bí thư Đoàn Báo Thanh Hoá

12.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà

UVBCH - Bí thư Chi đoàn Hội LHPN tỉnh

13.

Đồng chí Lê Xuân Trung

UVBCH - Bí thư Đoàn Bệnh viện Nhi

14.

Đồng chí Mai Văn Tiệp

UVBCH - Bí thư Chi đoàn Văn phòng tỉnh uỷ

15.

Đồng chí Đỗ Văn Huân

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Khoa học & CN

16.

Đồng chí Trần Đức Thiện

UVBCH - Phó Bí thư Đoàn Sở NN & PTNT

17.

Đồng chí Lê Thị Hạnh

UVBCH - Bí thư Đoàn Cục thuế Thanh Hoá

18.

Đồng chí Trần Thanh Hùng

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Tài nguyên MT

19.

Đồng chí Đỗ Văn Thắng

UVBCH - Bí thư Đoàn Cục Hải quan TH

20.

Đồng chí Vũ Thế Hải

UVBCH - Bí thư CĐ Trung tâm PT Quỹ đất

21.

Đồng chí Nguyễn Xuân Mạnh

UVBCH - Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính

22.

Đồng chí Bùi Kiều Oanh

UVBCH - Bí thư Đoàn Trư­ờng Dân tộc nội trú

23.

Đồng chí Khư­ơng Phú Tùng

UVBCH - Bí thư Đoàn Trư­ờng Chính trị tỉnh

24.

Đồng chí Đào Văn Quang

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường CĐ Nghề CN

25.

Đồng chí Mai Văn ­Ước

UVBCH - Bí thư Đoàn Điện lực Thanh Hóa

* Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối khóa VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017 (Theo Quyết định số 1042-QĐ/ĐTN, ngày 12/7/2012 của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

1.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường

Chủ nhiệm

2.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hòa

Phó Chủ nhiệm

3.

Đồng chí Trần Song Toàn

Ủy viên

4.

Đồng chí Phạm Xuân Dũng

Ủy viên

5.

Đồng chí Hoàng Thị Lan Phương

Ủy viên

* Danh sách những đồng chí được bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối khóa VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017 (Tính đến tháng 5/2017).

1.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường

Bí thư

2.

Đồng chí Mai Việt Dũng

Phó Bí thư

3.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai

Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách

4.

Đồng chí Trần Đức Thiện

UVBTV - Bí thư Đoàn Sở Nông nghiệp & PTNT

5.

Đồng chí Đào Văn Quang

UVBTV - Bí thư Đoàn Trường CĐ Nghề CN

6.

Đồng chí Bùi Ngọc Toàn

UVBTV - Bí thư Đoàn Đài PTTH

7.

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Anh

UVBTV - Bí thư  Đoàn Trường TC TM-DL

8.

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng

UVBTV - Bí thư  Đoàn Bệnh viện Đa khoa

9.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh

UVBCH - Bí thư Đoàn trường Chính trị tỉnh

10.

Đồng chí Trịnh Văn Tuấn

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường CĐ Nghề CN

11.

Đồng chí Vũ Phạm Ngọc Tân

UVBCH - Bí thư Đoàn Trường THPT Dân tộc Nội trú

12.

Đồng chí Trương Việt Dũng

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Y tế Thanh Hóa

13.

Đồng chí Lê Đông Dương

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Văn hóa, TT & DL

14.

Đồng chí Trần Văn Hùng

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Lao động - TB&XH

15.

Đồng chí Nguyễn Thành Long

UVBCH - Bí thư Đoàn Bệnh viện Phụ sản

16.

Đồng chí Trần Đức Lương

UVBCH - Bí thư Đoàn Sở Công thương

17.

Đồng chí Hoàng T. Lan Phương

UVBCH - Bí thư Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh

18.

Đồng chí Trịnh Đông Sơn

UVBCH - Bí thư Đoàn sở Giao thông vận tải

19.

Đồng chí Hà Ngọc Sơn

UVBCH - Bí thư Đoàn Văn phòng UBND tỉnh

20.

Đồng chí Lê Thiện Thắng

UVBCH - Bí thư Đoàn viện Quy hoạch kiến trúc

21.

Đồng chí Nguyễn Trường

UVBCH - Bí thư Đoàn cục Thuế Thanh Hóa

22.

Đồng chí Nguyễn Trung Thực

UVBCH - Bí thư CĐ Cơ quan Tỉnh đoàn

Bản quyền sử dụng © Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Bí thư - Trưởng ban Biên tập.

Địa chỉ: 35 Hà Văn Mao - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.720.557 - Email: dkcqdnthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa