Doan khoi Cac co quan tinh Thanh Hoa

Liên kết website

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022

Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Để kịp thời tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo nhanh kết quả Đại hội.

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hoạt động cơ sở

Các hoạt động nổi bật của Đoàn Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2017

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở và BTV Đoàn Khối; sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Sở, sự ủng hộ, phối hợp các tổ chức đoàn thể và các đơn vị trong ngành, công tác Đoàn và phong trào TTN của Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT đạt được nhiều kết quả góp phần vào thành công chung của toàn Sở và tuổi trẻ Đoàn Khối.

Đoàn Sở Giao thông Vận chức khánh thành công trình thanh niên “Đường giao thông nông thôn” tại xã Thiết Ống, huyện Bá thước

Đoàn trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức triển lãm tranh “Nói không với bạo lực học đường”

Sinh hoạt chuyên đề

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2016: Tỏa sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Giữa những ngày “Tháng Bảy tri ân”, Tổ quốc ta, nhân dân ta đời đời nhớ ơn và ghi sâu công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, những người có công với nước trong cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 4/2016

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 1,2/2016: Mừng Đảng mừng xuân - Nét văn hóa mới của dân tộc