Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 5

    Hôm nay: 68

    Đã truy cập: 149767

Tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kể từ khi ra đời (3/2/1930) đến nay, trong quá trình lãnh đạo và từ thực tiễn thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định, “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng”.

       Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và sự thắng lợi to lớn của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế lực thù địch luôn tìm cách, ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng làm giảm niềm tin của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong đó thế hệ trẻ Việt Nam được xem là lực lượng đông đảo có trách nhiệm và là vinh dự trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

       Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá là tổ chức đoàn cấp trên cơ sở, hiện có 100 tổ chức cơ sở đoàn với hơn 12 ngàn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia sinh hoạt, trong đó có 3.500 đảng viên đang sinh hoạt đoàn. Trong những năm qua bên cạnh việc phát động, triển khai các phong trào thi đua sôi nổi mang tính thế mạnh của tuổi trẻ Đoàn Khối như: phong trào “Sáng tạo trẻ”; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; phong trào “Thanh niên với cải cách hành chính Nhà nước”; phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao…, tuổi trẻ Đoàn Khối luôn chú trọng quan tâm đến công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng. Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng được thể hiện trên nhiều nội dung, việc làm cụ thể; từ việc đảng viên đang sinh hoạt đoàn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, đảng bộ nơi mình công tác, sinh hoạt; việc bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp vào Đảng; giới thiệu đảng viên trẻ cho Đảng; việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.… Trong đó việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là việc làm thường xuyên, liên tục được các cấp bộ đoàn trong khối chú trọng quan tâm.

Đoàn Khối đăng cai tổ chức diễn đàn cấp Tỉnh“ Tuổi trẻ Thanh Hóa sắt son niềm tin với Đảng”

        Bám sát sự chỉ đạo của Cấp uỷ, Đoàn cấp trên, hằng năm gắn với nhiệm vụ công tác, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã đề ra những nội dung, việc làm cụ thể trong việc việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Các cấp bộ đoàn trong khối thường xuyên chú trọng, quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, từ giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục đạo đức lối sống; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên, thanh niên nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, hòng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên các trang mạng xã hội. Tuỳ từng đối tượng, số lượng đoàn viên, các cấp bộ đoàn lựa chọn nội dung, hình thức công tác giáo dục đoàn viên một cách đa dạng, phong phú và phù hợp, như tổ chức cho đoàn viên, thanh niên được học tập 6 bài học lý luận chính trị; tổ chức các diễn đàn, hội thi, hội thảo, toạ đàm, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động về nguồn… tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng...; kịp thời tham mưu cho Cấp uỷ tổ chức cho ĐVTN được học tập đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm của cơ quan, đơn vị; định kỳ đề xuất cấp uỷ cho cán bộ đoàn cơ sở tham gia vào thành phần dự hội nghị thông tin tình hình thời sự do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, Tỉnh uỷ tổ chức; thành lập và duy trì hoạt động “Câu lạc bộ Lý luận trẻ”; 100% cán bộ, ĐVTN đăng ký những việc làm cụ thể trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm rõ việc, rõ cách học, cách làm, rõ kết quả … Hằng năm Ban Thường vụ Đoàn Khối đã đề xuất với Ban Thường vụ đảng uỷ Khối tổ chức lớp bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng dành riêng cho đoàn viên ưu tú nhân dịp chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3, tổ chức diễn đàn, hội thi “Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng”, tổ chức các hoạt động về nguồn thăm quan, báo công tại lăng Bác, quê Bác, các khu di tích lịch sử, cách mạng. Bên cạnh đó các cấp bộ đoàn toàn khối đã không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVTN, kịp thời nhận diện, ngăn chặn, phản bác những thông tin xấu, độc, phản động, từ đó định hướng nhận thức cho ĐVTN… Những hoạt động, việc làm cụ thể trên của các cấp bộ đoàn trong Khối đã nâng cao sự hiểu biết, nhận thức đúng đắn của cán bộ, ĐVTN về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống góp phần tích cực vào tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, có tác dụng lan toả và ý nghĩa lớn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐVTN khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh “có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hoá, có trình độ chuyên môn cao và có khát khao cống hiến, trưởng thành”, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh.

(Đoàn viên thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham gia Hội thi Đảng với thanh niên, Thanh niên với Đảng năm 2022)

       Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, tỷ lệ đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm trên 88%, không có đoàn viên vi phạm về chính trị, đạo đức, lối sống hoặc bị kỷ luật. 100% đảng viên đang sinh hoạt đoàn được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 03 đảng viên trẻ được tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu toàn tỉnh. Toàn đoàn đã giới thiệu được 2.354 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; 1.427 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Giới thiệu được 67 lượt cán bộ đoàn tham gia ứng cử và đã trúng cử vào cấp uỷ các cấp, có 566 cán bộ, đoàn viên nắm giữ các chức vụ chủ chốt, chuyên môn tại các cơ quan, doanh nghiệp. Tập thể Đoàn Khối vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hai lần được Trung ương Đoàn tặng cờ dẫn đầu công tác Đoàn phong trào thanh niên toàn quốc.

       Trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa vai trò của các cấp bộ đoàn, cán bộ, ĐVTN tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, chúng tôi xin đưa ra một số nhiệm vụ giải pháp sau:

       Thứ nhất, bám sát sự lãnh chỉ đạo của Cấp uỷ, Đoàn cấp trên, tiếp tục quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác giáo dục cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng số một trong công tác hoạt động của Đoàn. Công tác giáo dục đoàn viên phải được tổ chức một cách toàn diện với những nội dung cốt lõi nhất từ giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục đạo đức lối sống; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, sự cảnh giác của ĐVTN trong việc nhận diện các biểu hiện chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch cho cán bộ, ĐVTN. Đề cao nhận thức và vai trò của người thủ lĩnh thanh niên, các tấm gương phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành của thanh niên trong việc định hướng và tổ chức các nội dung hoạt động giáo dục cho cán bộ, ĐVTN tại cơ quan, doanh nghiệp.

       Thứ hai, Tham mưu cho Cấp uỷ đảng, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Kịp thời nắm bắt tư tưởng, diễn biến chính trị trong ĐVTN; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong việc hướng dẫn, phân biệt, nhận diện, phản bác các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường các hoạt động học tập, nghiên cứu tổ chức các diễn đàn, hội thi, hội thảo về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cho cán bộ, ĐVTN. Thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ, “Người cộng sản trẻ” trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

       Thứ ba, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, từ đó nâng cao chất lượng đảng viên trẻ góp phần xây dựng các chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

       Thứ tư, Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, tiếp tục phát động và triển khai các phong trào thi đua mang tính thế mạnh của tuổi trẻ Đoàn Khối. Gắn hoạt động đoàn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, doanh nghiệp nhằm thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, ĐVTN Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh “có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hoá, có trình độ chuyên môn cao, có khát khao cống hiến, trưởng thành”, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

                          Hoàng Mạnh Cường - UVBCH Đảng bộ Khối - Bí thư Đoàn Thanh niên Khối

 

Bản quyền sử dụng © Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Bí thư - Trưởng ban Biên tập.

Địa chỉ: 35 Hà Văn Mao - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.720.557 - Email: dkcqdnthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa