Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 7

    Hôm nay: 99

    Đã truy cập: 83047

Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh học tập và làm theo Bác

Với việc lựa chọn đúng những nội dung đột phá, trọng tâm để triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Căn cứ vào nội dung chuyên đề hằng năm và hướng dẫn của Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa thành kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ. Trong 5 năm, đã ban hành 130 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở và các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc ban hành các văn bản, kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII); xây dựng bản cam kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết; ban hành các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên, hội viên.

Tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa, hằng năm

Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành đầy đủ các kế hoạch học tập, quán triệt; tổ chức 12 hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm cho gần 6.000 lượt cán bộ chủ chốt. Tỷ lệ đảng viên toàn Khối tham gia học tập đạt 98,3% và gần 30.500 lượt cán bộ, đảng viên và người lao động học tập qua sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Cung cấp 7.500 cuốn tài liệu, cấp phát hàng nghìn đĩa DVD bài nói chuyện của Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo phục vụ việc học tập, sinh hoạt tại các chi bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Làm tốt công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác tuyên truyền được Đảng ủy Khối và các cấp ủy quan tâm, chú trọng; nhiều hoạt động tuyên truyền được lồng ghép với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành như: kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổ chức các Cuộc thi, Hội thi "Báo cáo viên giỏi", "Bí thư chi bộ giỏi", "Tìm hiểu 990 năm Thanh Hóa ", “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"; tham gia Cuộc thi tìm hiểu về “Công tác dân vận của hệ thống chính trị” và “Tìm hiểu mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”, “Thi tìm hiểu trực tuyến 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”; tổ chức “Tuần phim về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, học sinh, sinh viên nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác; tổ chức các buổi học chuyên đề ngoại khóa tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; tổ chức cho học viên các lớp học thăm quan các di tích lịch sử, cách mạng trong tỉnh, thăm quê Bác, giao lưu, gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác...

Chỉ đạo cấp ủy các cơ quan báo chí tập trung sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học với chủ đề “Học tập và làm theo Bác”; mở các chuyên trang, chuyên mục công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo Bác trên các trang thông tin điện tử, các bản tin của ngành, cơ quan, doanh nghiệp; sưu tầm các tư liệu, hiện vật và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày sách về Bác… Đảng bộ Khối có 17 tập thể, cá nhân được giới thiệu trong sách “Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành.

Việc rà soát bổ sung các chuẩn mực đạo đức, xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân ngày càng hiệu quả hơn

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và cấp ủy cơ sở tiến hành sửa đổi bổ sung và ban hành các quy chế, quy định của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, gắn với xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo Bác của tập thể và cá nhân. Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; gắn chuẩn mực đạo đức cách mạng với đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tinh thần và tác phong công tác của cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động... Mỗi tập thể lựa chọn, đăng ký 01 - 02 việc và cá nhân từ 02 - 03 việc làm theo Bác, những việc “làm theo” cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; chú trọng những vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục hoặc những vấn đề bức xúc, nổi cộm kéo dài... Trong 5 năm qua, có trên 6.750 lượt tập thể xây dựng Kế hoạch hành động với gần 9.400 việc làm theo Bác và 65.300 lượt đảng viên đăng ký làm theo Bác với 94.520 việc.

Lựa chọn 03 nội dung đột phá tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Khối đã xác định 3 nội dung đột phá để cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ: (1) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tác phong, phong cách làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm; (2) Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối theo hướng bám sát thực tiễn, nắm chắc những khó khăn, vướng mắc ở cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để có kiến nghị, đề xuất với cấp ủy các cấp; (3) Xây dựng ý thức tôn trọng công nhân lao động, tăng cường đối thoại trực tiếp với công nhân lao động; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thể hiện rõ trách nhiệm, bản lĩnh; có kỹ năng quản lý, phát huy được ưu điểm của đồng chí, đồng nghiệp, trong công việc.

Thông qua thực hiện 3 khâu đột phá, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tham mưu 03 đề án, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 01 nghị quyết, 02 kết luận. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành 01 Chỉ thị, 01 Nghị quyết, 01 Kết luận, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tham mưu và chỉ đạo cơ sở.

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể

Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức đoàn thể đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của cấp uỷ, chi bộ, sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt đoàn thể; thảo luận đánh giá kết quả thực hiện làm theo Bác, mở sổ theo dõi việc làm theo; tổ chức đọc những mẩu chuyện, các bài viết về tấm gương đạo đức của Bác; học tập những nội dung cụ thể từ những điều Bác Hồ dạy cán bộ, đảng viên, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; phát hiện, thảo luận, trao đổi, học tập gương người tốt, việc tốt; phát huy tốt tinh thần tự phê bình, phê bình.

Các tổ chức đoàn thể trực thuộc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, các diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, sân khấu hóa, hội thi tuyên truyền, các hoạt động hướng về nguồn; tổ chức các phong trào “Tuổi trẻ Thanh Hóa học tập và làm theo lời Bác”, “Tình nguyện vì an sinh xã hội”, “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cựu Chiến binh gương mẫu”, “Cán bộ, công chức, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”…

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong 05 năm qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tổ chức 25 cuộc kiểm tra, giám sát tại 25 đơn vị; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối giám sát tại 6 đơn vị. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở đã tổ chức gần 320 cuộc kiểm tra, giám sát các chi bộ, tổ chức đảng và đảng viên.

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ Khối có 34 tập thể và 69 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen 145 tập thể và 223 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy trực thuộc đã biểu dương, khen thưởng cho 270 tập thể, 650 cá nhân điển hình tiêu biểu; Đoàn Thanh niên Khối có 15 tập thể, 76 cá nhân được các cấp bộ Đoàn biểu dương, khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có 11 cán bộ Đoàn được Trung ương Đoàn tuyên dương. Đặc biệt, có 10 tập thể, 14 cá nhân được biểu dương, khen thưởng 2-3 lần liên tục trong 5 năm qua.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Đảng ủy Khối xác định thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề toàn khoá, hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, doanh nghiệp và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hai là, Tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém của tập thể, cá nhân để xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp nhằm khắc phục theo hướng xác định rõ nội dung, cách thức thực hiện và thời gian hoàn thành nhằm thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Ba là, Triển khai thực hiện những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Quyết định 1089-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bốn là, Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là trong thế hệ trẻ. Tích cực hưởng ứng các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, doanh nghiệp.

Năm là, Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, doanh nghiệp.

Sáu là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, thực hiện việc đăng ký làm theo Bác của tổ chức, cá nhân. Định kỳ tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị; đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chí để đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý hằng năm./.

                   Nguyễn Thị Lan - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Bản quyền sử dụng © Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Bí thư - Trưởng ban Biên tập.

Địa chỉ: 35 Hà Văn Mao - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.720.557 - Email: dkcqdnthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa