Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 3

    Hôm nay: 59

    Đã truy cập: 180047

Tuổi trẻ Đoàn Khối tham gia học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 11/11/2021, tại hội trường tầng 6, toàn nhà Viễn thông Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Châu – UVBCH TW đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; TS. Lương Trọng Thành – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường chính trị Tỉnh; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban chuyên môn Tỉnh đoàn và có sự tham dự các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Đoàn Khối, cán bộ đoàn chủ chốt Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Tại Hội nghị, T.S Lương Trọng Thành – TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản về: ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với: Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Vai trò lãnh đạo của Đảng; Nền tảng sức mạnh đoàn kết của nhân dân; Sự chủ động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức; Kết hợp sức mạnh nội lực và ngoại lực, sức mạnh dân tộc và thời đại. Đồng thời gợi mở cho cán bộ đoàn chủ chốt của tỉnh các giải pháp về đổi mới nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng môi trường hoạt động, phát huy và chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên; chủ động tích cực tham gia xây dựng Đảng; đổi mới tác phong làm việc của cán bộ đoàn để vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là việc làm cần thiết để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh nhận thức về nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong việc rèn luyện, trau dồi bản thân theo gương Bác Hồ; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận dụng sáng tạo, phù hợp tư tưởng của Bác với điều kiện thực tiễn từng địa phương, đơn vị, góp phần hiện thực hóa mục tiêu, định hướng đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao như văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Văn phòng Đoàn Khối

 

Bản quyền sử dụng © Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Bí thư - Trưởng ban Biên tập.

Địa chỉ: 35 Hà Văn Mao - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.720.557 - Email: dkcqdnthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa