Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 5

    Hôm nay: 586

    Đã truy cập: 409596

Quy trình sinh hoạt chi bộ

Trình tự nội dung sinh hoạt chi bộ

Hỏi: Đề nghị các đồng chí cho biết trình tự một buổi sinh hoạt chi bộ như thế nào?

ManhCuong@gmail.com

TRÌNH TỰ NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ:

1. Công tác chuẩn bị:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng chí bí thư chi bộ ( hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công) dự kiến nội dung, chương trình và thời gian sinh hoạt.

- Chi ủy họp thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị nội dung, định thời gian và lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp ( sinh hoạt nhiều nội dung hay đi sâu vào một chuyên đề).

- Chi ủy thông báo trước ( ít nhất một ngày) cho đảng viên biết nội dung, thời gian và địa điểm sinh hoạt (nếu chưa có quy định ngày họp định kỳ hằng tháng).

2. Nội dung sinh hoạt chi bộ:  Bí thư chi bộ ( hoặc đồng chí được phân công chủ trì) thay mặt chi ủy điều hành buổi sinh hoạt.

2.1- Thông báo, phổ biến, quán triệt:

- Thông báo tình hình thời sự quốc tế, trong nước.

- Thông báo các văn bản quy định phải phổ biến đến từng đảng viên

- Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên

- Phổ biến các nghị quyết, văn bản,  kế hoạch... của Đảng uỷ

- Phổ biến các văn bản mới của trường có liên quan đến công tác lãnh đạo của Chi bộ

2.2- Đánh giá kết quả công tác:

- Đánh giá về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Những vấn đề mới nảy sinh.

- Đánh giá kết quả lãnh đạo của chi bộ, của các đảng viên đối với việc thực hiện chủ trương, đường lối, chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Đảng uỷ trường.

- Đánh giá, kiểm điểm về kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của chi uỷ, chi bộ và của các đảng viên trong chi bộ.

- Đánh giá hoạt động của các đơn vị chính quyền, đoàn thể thuộc phạm vi Chi bộ lãnh đạo.

- Đánh giá về việc thực hiện công tác đảng của chi bộ: Nền nếp sinh hoạt chi bộ; công tác phát triển đảng viên; thu đảng phí...

2.3- Đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo:

- Phương hướng, nhiệm vụ để khắc phục hạn chế, tồn tại.

- Nhiệm vụ của chi bộ trong tháng tới nhằm thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên và kế hoạch của nhà trường, đơn vị.

- Những vấn đề tư tưởng mà chi bộ, đảng viên cần quan tâm lãnh đạo

- Những nhiệm vụ chính trị trọng tâm tháng tới của chi bộ, đảng viên phải thực hiện và lãnh đạo quần chúng thực hiện.

- Nhiệm vụ công tác đảng của chi bộ tháng tới.

- Những giải pháp thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng tới

- Phân công nhiệm vụ của chi uỷ đối với các đảng viên.

- Những đề xuất, kiến nghị của chi uỷ đối với đảng uỷ trường.

2.4- Thảo luận, thông qua nghị quyết hoặc kết luận:

- Đồng chí chủ trì nêu rõ những nội dung chi bộ cần tập trung thảo luận.

- Đảng viên thảo luận, trao đổi một cách dân chủ, thẳng thắn; thực hiện phê bình và tự phê bình trên tinh thần xây dựng, đoàn kết.

- Những vấn đề có ý kiến khác nhau chi bộ cần tập trung thảo luận kỹ trước khi biểu quyết.

- Đồng chí chủ trì điều hành biểu quyết đối với những vấn đề cần thiết, biểu quyết thông qua kết luận hoặc nghị quyết chi bộ.

- Thư ký ghi chép đầy đủ vào sổ Biên bản (sổ nghị quyết), hoàn tất báo cáo sinh hoạt định kỳ của chi bộ, bí thư chi bộ ký,  gửi báo cáo (theo mẫu) về Văn phòng đảng uỷ theo quy định.

Lưu ý: Ngoài các kỳ sinh hoạt chi bộ với nội dung toàn diện nêu trên, chi ủy lựa chọn một số nội dung cần thiết xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo của chi bộ và phù hợp với tình hình, đặc điểm của nhà trường và đơn vị để sinh hoạt theo chuyên đề, như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về chủ trương hội nhập quốc tế; công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên; công tác cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng đào tạo; các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phương pháp và các hình thức tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ, đảng viên .v.v.

Theo vinhlv

Bản quyền sử dụng © Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Bí thư - Trưởng ban Biên tập.

Địa chỉ: 35 Hà Văn Mao - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.720.557 - Email: dkcqdnthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa