Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 9

    Hôm nay: 406

    Đã truy cập: 420931

Xây dựng quy chế làm việc của chi bộ

Hỏi: Ở các chi bộ có dưới 9 đảng viên, chi bộ chỉ bầu bí thư, không bầu chi ủy. Vậy có phải xây dựng quy chế làm việc của bí thư chi bộ không?

Hỏi: Ở các chi bộ có dưới 9 đảng viên, chi bộ chỉ bầu bí thư, không bầu chi ủy. Vậy có phải xây dựng quy chế làm việc của bí thư chi bộ không?
Lekhoi@yahoo.com.vn
Trả lời:
Điểm 12 (12.1), Quy định số 23-QĐ/TW, ngày 31.10.2006 của Bộ Chính trị (khóa X), phần hướng dẫn về quy chế làm việc của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp ghi: “ Căn cứ vào Điều lệ Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy cấp trên, các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan tham mưu của Đảng đều phải xây dựng quy chế làm việc đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao. Tổ chức đảng phải báo cáo với tổ chức đảng cấp trên và thông báo cho tổ chức đảng cấp dưới biết quy chế làm việc của mình”.
Căn cứ quy định trên, những tổ chức đảng có cấp ủy mới phải xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy. Các chi bộ có 5 đảng viên (chỉ có bí thư, không bầu chi ủy) không phải xây dựng quy chế làm việc của riêng bí thư, chỉ xây dựng quy chế làm việc của chi bộ, trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của bí thư chi bộ.

Theo vinhlv

Bản quyền sử dụng © Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Bí thư - Trưởng ban Biên tập.

Địa chỉ: 35 Hà Văn Mao - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.720.557 - Email: dkcqdnthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa