Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 6

    Hôm nay: 174

    Đã truy cập: 398768

Hướng dẫn tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Khi có quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, trong thời gian không quá 30 ngày, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một.

Khi có quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, trong thời gian không quá 30 ngày, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một.

1. Trang trí buổi lễ kết nạp
Trên cùng là khẩu hiệu: Đảng Cộng sản Việt Nam Quang vinh muôn năm; cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác - Lênin (bên phải).

Tiêu đề buổi lễ kết nạp như sau::

Chi bộ……………………..
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
Thanh Hóa, ngày/tháng/năm


2. Nội dung chương trình lễ kết nạp đảng viên

- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Người xin vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng;
- Đại diện đảng viên được phân công đọc lời giới thiệu người vào Đảng;
- Đại diện BCH Đoàn Thanh niên cơ sở hoặc BCH công đoàn cơ sở  đọc bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (nếu có).
- Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ đọc và trao quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (những người dự lễ kết nạp đứng nghiêm).
- Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.
- Đại diện chi uỷ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên và của chi bộ, tổ đảng (nếu có) nơi đảng viên đó sinh hoạt và công tác, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.
- Đại diện cấp ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).
- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Theo vinhlv

Bản quyền sử dụng © Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Bí thư - Trưởng ban Biên tập.

Địa chỉ: 35 Hà Văn Mao - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.720.557 - Email: dkcqdnthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa